Ei spissa ferdig og en ny på beddingen. Byggenr 103 og 104.

Spissa

2 1/2 roms spissa klar til levering. Malingen som brukes er alltid tradisjonell linoljemaling. Den har pustende egenskaper, slik at treverket får tørke selv om det er dekt med maling. Båt nr 103, bygd av Terje.

Spissa er enkel og fin robåt for en fisketur på fjorden, eller til roturer på hytta. Enklere å bygge, og derfor billigere enn nordlandsbåten. De minste to roms spissene kan være helt ned i 13 fot. Ypperlig båt på et innlandsvann, veier rundt 70 kg.

2 1/2 roms spissa er naturlig nok noe større, 15-16 fot. Blir hovedsakelig levert som robåt, men kan gjerne rigges med seil. Da hovedsakelig gaffelrigg.

Elvebåtene er nesten uten kjøl og temmelig flate i bunnen. Dette for å unngå at strømmen får tak.

Elvebåt

Fossumbåt til Målselva. Byggenr 82, bygd av Gunnar, 2005

Vi har bygd flere båter til laksefiske i Målselv, spesielt til bruk i kulpen oppe ved Målselvfossen. Det startet med å kopiere en gammel båt. Etterhvert har vi, i dialog med fiskerne, tilpasset båtene etter deres ønsker. Plastbåt er ikke et alternativ for disse karene. De er umulig å ro i den sterke strømmen, og lager selvsagt for mye bråk.

I motsetning til de lange, smale elvebåtene vi kjenner fra f.eks. Tana- og Reisaelva, er Målselvbåtene korte, rundt 15 fot.

Lofotjolle

God lasteevne gjør den godt egnet som føringsbåt ut til fembøringen.

En dryg lettbåt til fembøringen, skøyta eller for å lære barnebarnet å ro. Stødig som bare det, og tar godt med last. Gode slepeegenskaper uansett vær.

Størrelsen kan variere fra 8-10 fot. Vi kan bygge med hogde halser på første bordgang. Det gir enda bedre legg i bunnen, noe som resulterer i ekstremt god stabilitet. Kjøl og stevn i ett stykke, laget av rot og stamme, er også litt eksotisk.

Nisa

Fin lettbåt, bærer fint to personer, til nød tre. Byggenr 106, bygd av lærlingen Ægir.

Nisa, skeis, flaska, jolle, jonsa, koksa, kjyle, sjekt, rexa, snetja, ferge, høne, pork, koint, smakka, pram, eke, norveç pramı, prame norvégienne, jol, eistuk. Kjært barn har mange navn, både i Norge og i utlandet. En lett og hendig lettbåt. Den er også ypperlig for unger å lære å ro i. 8-9 fot lang.

Nordlandsbåt, tororing i skala 1:2, Bygd i 2006 av Ola

Modeller

Båt og fisker ferdig utstyrt og klar for fiske. Begge i skala 1:2

Vi kan også lage modeller av ulike båttyper, som f.eks. denne færingen. Den ble utstyrt med ror, årer og råseilrigg. . Malt i tradisjonelle farger med linoljemaling og smurt med tjære.