Tororing til fembøring

Nordlandsbåtene leverer vi i størrelse fra 15 - 50 fot (5 - 15 meter).

Det skjedde en modernisering av nordlandsbåten midt på 1800-tallet. Fiskeriene endret seg og saga bord ble mer vanlig innenfor båtbygging. Den gamle krumstemningen skiller seg ut med rundere stevnfasong og lavere spring, mens den nye nordlandsbåten ble mer høyreist. Vi bygger selvsagt begge typene.

"Gulldokka" bygde Gunnar i 1983 sammen med Einar Bangstad i Bindalen. I Einars familie hadde de bygd båt i mange generasjoner.

Tororingen er den minste av nordlandsbåtene. Som regel ca 15 fot. Ekstremt lettrodd. Hovedsakelig en enmannsbåt, men har plass for to roere. Kan også leveres med rigg.

Anbefales for de som vil ha en lett robåt for kortere turer på fjorden. Sjødyktigheten er det ingen ting i veien med, men blir fort godt lastet hvis det skal være med litt bagasje. Da anbefaler vi heller en liten 2 1/2 roms båt. En tororing veier under 100 kg.

Det er fasinerende at alle grunnmålene for båter helt opp til fembøringen ligger i tororingen. Har man knekt koden, kan man i prinsippet skalere opp til ønsket størrelse.

Byggenr 93. Ranværing bygd av Ola i 2005. I en spurt kan man oppnå en toppfart på nesten seks knop, men behagelig marsjfart ligger rund fire.

Hundromsfæringen har to og et halvt rom. Det vil si to rorsrom med et kortere rom i midten til ballast eller bagasje. 16-18 fot avhengig av lengden på halvrommet.

Ypperlig båt for to personer. Halvrommet gir god plass mellom roerne og man slipper å slå årene i ryggen på roeren bak. Den ekstra lengden på midten gir denne størrelsen litt ekstra stabiliteten som gjør den til en betydelig stødigere båt enn tororingen. Dermed blir den også mye bedre egnet for seil.

Fin størrelse for kortere og lengre turer. Tom båt veier så vidt i overkant av 100 kg, så to mann drar den lett på land om kvelden.

Treroringen "Kuling" er kopi av en båt som var hjemmehørende på Vikran sør for Tromsø. Den var sannsynligvis bygget i Malangen, og representerer en båt fra overgangsperioden mellom den gamle krumstevningen med hogde bord og den "nye" nordlandsbåten som oppsto midt på 1800-tallet. Bygd av Terje i 2003.

Treroring er som navnet tilsier en båt for tre roere. Kan være fra 17-21 fot. Fullt manna er det en sterk robåt uansett vær " - vår herre har stor makt over vær og vind, men tre mann i en treroring e å nåkka". Er det derimot en mindre treroringen, er den fremdeles en handterlig robåt for to personer.

For seil er et mannskap på to uproblematisk. Vi rigger helst med råseil, siden skroget er optimalisert for denne riggtypen. Kombinasjonen mellom skroget og en råseilrigg gir en uovertruffen balanse på alle vindretninger. For den som vil seile alene er kanskje en gaffelrigg lettere å handtere.

"Petterbåten" er opprinnelig bygget i 1880, og etter en omfattende restaurering hos oss i 2015 er den klar for nye 130 år på sjøen.

Halvfjerderømming. 23-25 fot. Denne størrelsen har tre og et halvt rom (halv-fjerde-rømming, dvs det fjerde rommet er et halvt rom). Denne typen var holdt for å være den beste kombinasjonstørrelsen mellom seil og årer. Fremdeles en god robåt, samtidig som den seilte godt.

En ypperlig båt for den som vil på litt lengre tur og fremdeles klare seg med et mannskap på to.

Firoringen "Beaivi-Álgu" (Daggry) er representant for den samiske byggetradisjonen. Utgangspunktet er oppmålinger Øystein Færøyvik gjorde av en åttring bygget i Kvænangen rundt 1880. I hans notater står det oppført at den er bygget på øya Nykland av en samisk båtbygger.

Man kan ikke se noen spesielle trekk hos nordlandsbåter bygd av samiske båtbyggere. Det vi har registrert er at hos båter bygget i Troms og utenfor de store byggedistriktene i Nordland, hang det igjen trekk fra den gamle krumstevningen - mindre spring, lavt borda, uten vaterbord og med kjeiper. Det gjaldt uansett om båten var bygget av samer, kvener eller nordmenn. Nordlandsbåten er en felles kulturarv.

Byggenr 80, til Nord-Troms Museum i 2005 av Gunnar, Ola og Terje.

Firroring er en båt for fire roere på 26-28 fot. Dette er størrelsen hvor seilegenskapene begynner å bli fremtredende. Vi begynner å gjenkjenne fasongen fra de større båtene.

På en stor firroring kan det være plass til en liten løfting (avtakbart hus) over bakskotten. Siden den vil ruve litt mye vil det gå ut over seilegenskapene, men det kan jo være godt med et lite krypinn.

Åttringen "Gloria Mundi" (Verdens Herlighet) ble sjøsatt i 2003. Byggenr 70, bygd av Gunnar, Ola og Terje. Eieren er kunstneren Marit Bockelie.

Åttring er et litt misvisende navn, siden det dreier seg om en båt med ti årer. Navnet kommer sannsynligvis av at det opprinnelig var en båt med åtte årer, som fikk ett ekstra sett årer i skotten, og etter hvert også et ekstra rom. Navnet åttring ble hengende ved, kanskje fordi det også hadde sterke assosiasjoner til bruksområdet.

Dette er den båtstørrelsen som var dominerende under Lofotfiske på 1800-tallet. På gamle bilder ser man alltid mange åttringer, oftest utstyrt for linefiske. 

Størrelsen kan variere fra 30-35 fot, og mange blir rigget med toppseil. Nå er det også plass for en løfting av litt størrelse uten at den blir for dominerende. En ypperlig båt for langtur, og ikke større enn at en familie handterer den.

Fembøringen "Drauen" er kopi av den gamle "Drauen". Begge eies av Tromsø Museum, og kopien ble bygget utenfor museet i 1995 under ledelse av Gunnar. Den gamle båten var over 60 år da den ble tatt ut av bruk og kjent for å være en særs god seiler.

Fembøringen er nok den mest sagnomsuste størrelsen blant nordlandsbåtene. Det er om disse båtene de fleste historier om rekordseilaser og bergingsdåder dreier seg om. Fembøringen har i likhet med åttringen også vokst både et og to rom, og tilpasset seg behovet for større båt når garna gjorde sitt inntog i fiskeriene.

De finnes i litt ulike størrelser. De minste vi har bygd har vært basert på "Drauen", en fembøring av den eldre krumstevnede typen og kan være fra 37-39 fot. Den er fra overgangsperioden fra hogde til sagde bord, hvor noen av de mest krevende bordgangene er hogd i fasong og resten saga. Denne eldre typen nordlandsbåt fra før midten av 1800-tallet (originalen var bygget i 1847), var ikke rigget med toppseil.

 

Fembøringen "Ungsmaløy" ble levert til Evenes Kystlag i Ofoten våren 1999. Den er 40 fot.

6-roms fembøring. Dette er også en relativt liten fembøring, men fordelen er at det er lettere å seile/mindre krefter enn på de større båtene. En seks-roms fembøring på rundt 40 fot klarer de fleste værmessige utfordringene, og kan være et godt alternativ. Til tross for det lave fribordet har disse båtene imponerende sjøegenskaper der de danser over bølgene isteden for å brøyte seg gjennom.

Svikter vinden så har vi i de fleste båtene fra denne størrelsen og oppover montert en liten motor på 30-50 hk, med seildrev og foldepropell. Motoren er da plassert på siden av kjølen slik at den berører minst mulig av konstruksjonen.

"Salarøy" tilhører Arctandria/Tromsø Kystlag. Den er byggenr 29 og ble bygget på utstilling utenfor Tromsø Museum under Gunnars kyndige ledelse. Med den har medlemmene i mange år seilt til Lofoten i mars for å smake på Lofotfiske. Den har også vært på flere langturer, bl.a. til Færøyene via Shetland i 1995.

7-roms fembøring. 45 fot er lengden på mange av de bevarte fembøringene fra slutten av 1800. Eksempelvis "Oppreisningen" på Norsk Maritimt Museum i Oslo og "Merkur" i Tromsø. En størrelse som egner seg godt for et kystlag og lignende foreninger. Et mannskap på fem-seks trengs for å kunne utnytte båtens potensiale. En størrelse som virkelig innbyr til lengre turer med god plass ombord. Løfting med en liten hems og ikke minst plass til en liten vedovn og gassbluss for matlaging.

Totalt seilareal er ca 55 m2, fordelt på 45 i storseilet og 10 i toppseilet. Om nordlandsbåten kan man si at den har et relativt lite seilareal i forhold til lengden, men har mye seil i forhold til vekta. Derfor kan man i god vind og et godt surf oppleve en toppfart på 20 knop. En marsjfart over lange strekk på 10 knop er ikke uvanlig, og i frisk vind med et godt mannskap er et snitt 14-15 knop oppnåelig.

En av de egenskapene som gjør dette mulig er at båtene er halvplanende og kan seile raskere enn den teoretiske skrogfarten. For et deplasementskrog (f.eks. et skøyteskrog) med samme vannlinjelengde ville den vært på beskjedne 9 knop.

"Vågar" ble sjøsatt våren 1998 som byggnr 46. Bygd av Gunnar, Terje og Endre, som var lærling.

Storfembøring på 50 fot. Vi har levert to fembøringer av denne størrelsen. "God Bør" til Sjøskolen i Asker, et tilbud til elever som ønsker et annerledes skoletilbud, og "Vågar" til Lofoten Folkehøgskole i Kabelvåg.

Med denne størrelsen får man en ekstra stor løfting som egner seg godt for litt større grupper. I tillegg til skolevirksomheten brukes begge båtene av de lokale båtlagene.